Raporlamaya Dair

Finansal Tabloların US GAAP’den IFRS'e Geçişi

Etkili bir geçişi düzgün bir şekilde planlamak adına, başarı için on faktör ile ayrıca dikkate alınması gereken beş önemli şey sunuyoruz.

Bir ABD şirketinin ABD de geçerli yasal mevzuat olan genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine göre hazırlanan mali tablolarının yerine geçmesi veya tamamlayıcı bilgilendirmeler içermesi için UFRS’yi benimsemeyi düşünmek isteyebileceği üç ana nedeni vardır.

 • UFRS’ye göre hazırlanmış mali tablolar gerektiren uluslararası sermaye piyasalarına erişim. Bu, hem Amerika Birleşik Devletleri’nde yeterli yatırımcı ilgisi/sermayesi üretemeyen orta ölçekli firmalar için hem de daha önce kullanılmayan pazarlara erişim arayan daha büyük firmalar için son zamanlarda artan bir eğilim olmuştur.
 • ABD merkezli bir şirketin yabancı yatırımcılara sahip olması, yabancı sermaye sağlayıcıları çekme niyetinde olması veya önemli yabancı operasyonlarının olması.
 • UFRS mali tabloları hazırlayan yabancı bir şirket tarafından satın alınması sonucu.

UFRS’ye geçiş, bir şirket için önemli bir finansal dönüşüm olayıdır ve yukarıda belirtilen nedenlerden herhangi biri tarafından istenebilir. Bir şirket üzerindeki uzun vadeli etkiler muhasebenin ötesine geçer ve eğer doğru planlanırsa organizasyonun çeşitli yönlerini iyileştirebilir. Önceki IFRS dönüşüm projelerinden öğrendiğimiz aşağıdaki dersleri bir araya getirdik.

Başarı için on faktör

 1. Gerçekçi zaman çizelgeleri ve net hesap verebilirlik dahil, iyi geliştirilmiş ve gelişmelere göre güncellenebilecek “yaşayan” bir plan tasarlayın.
 • En başından itibaren üst yönetimden ve denetim komitesi üyelerinden destek alın.
 • Yeterince odaklanmış ve uygun şekilde görevlendirilmiş şirket kaynaklarını sağlayın.
 • Süreç, veri ve sistemler, insanlar ve değişim ve potansiyel olarak etkilenen diğer iş alanlarının etki değerlendirmesine yol açan kapsamlı ve ayrıntılı bir analizi.
 • Dış denetçinin zamanında katılımı.
 • UFRS uygulama projesinin tüm aşamalarında verilen özel eğitim – belirli şirket personelinin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmalıdır.
 • Proforma finansal bilgiler, prospektüsler, özel açıklamalar, karşılaştırmalı yıl sayısı vb. gibi düzenleyici gereksinimlerin erken değerlendirilmesi.
 • İç kontrollerin dikkatli yönetimi: Bir IFRS uygulaması, temel süreçleri ve sistemleri yeniden yapılandırmak/dönüştürmek için birçok fırsat sunar; bu tür entegre çabalar, dikkatle yönetilmesi gereken çok önemli riskler ve zorluklar yaratır.
 • Teknik muhasebe ve önemli süreç sorunlarını çözmek, kataloglamak ve paylaşmak için etkili bir protokol.
 1. Kuruluşun katılım düzeyini, yürütmede tutarlılığı ve dış iletişimin netliğini ve tutarlılığını desteklemek için yeterince kapsamlı mesajlaşmanın proaktif ve erken geliştirilmesi.

Dikkate Alınması Gereken 5 Önemli Şey

 1. Herhangi bir plandaki ilk adım, bir muhasebe boşluk değerlendirmesi yapmak olmalıdır. Bu, işinizin boyutuna ve karmaşıklığına bağlı olarak 4-8 hafta arasında sürebilir – ancak farklılıkların ortaya çıkacağı alanları belirlemek ve gelecekteki herhangi bir uygulamaya odaklanmaya yardımcı olmak hayati önem taşır.
 • Finansal raporlama amacıyla UFRS’yi benimseyen herhangi bir işletme UFRS 1, “UFRS’nin İlk Kez Uygulanması” standardını uygulamalıdır. Bu durum bazı gerekli istisnalar ve isteğe bağlı muafiyetler ve özel açıklamalarla birlikte UFRS’nin geriye dönük olarak uygulanmasını gerektirir.
 • US GAAP gibi, IFRS’nin de hasılatın muhasebeleştirilmesi, kiralamalar ve finansal araçlar için önemli yeni standartları vardır. Bu standartlar, ABD Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri muadilleriyle tam olarak uyumlu değildir. Örneğin, ASC 842, kiralamalar standardı beklentisiyle kiralamalar değerlendirmenize zaten başladıysanız, tüm kiralamaların envanterini çıkarmak için toplanan bilgiler yine de faydalı olmasına rağmen, iki standart arasındaki farklılıklar nedeniyle UFRS kapsamındaki süreci yeniden düşünmeniz gerekecektir.

Buna karşılık, yeni hasılat standartları büyük ölçüde birleştirilmiştir, bu nedenle ABD Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensiplerine göre finansal tablo hazırlanmak için bugüne kadar yapılan tüm çalışmalar büyük ölçüde devam etmelidir. Bununla birlikte, ayrıntılarda bazı zorlu farklılıklar bulunmaktadır.

Bununla birlikte, ABD şirketleri, IFRS’nin benimsenmesinden sonra yeni standartlara geçmenin ek çabalarını atlamak için, IFRS’nin ilk kez benimsenmesinin bir parçası olarak yeni UFRS kiralama ve gelir standartlarını doğrudan benimseyebilirler.

 • Uygulanabilir her geçerli finansal raporlama çerçevesi, proforma finansal bilgiler, ayrı edinilen işletmenin finansal raporlaması ve muhasebe mutabakatları gibi alanlarda ek karmaşıklıklar getirebilir.
 • Son olarak, UFRS’ye geçiş bir muhasebe uygulamasından daha fazlasıdır. Sistemleri, süreçleri, insanları ve diğer iş alanlarını etkileyecektir ve potansiyel bir dönüşümle ilerlerken tüm bu alanların dikkate alınması gerekir.
Managing Director

Mert Yaya alanında 12 yılı aşkın deneyime sahip bir denetim ve muhasebe uzmanıdır. EY ve Deloitte gibi üst düzey firmalarda çalışmış ve çeşitli denetim, raporlama ve risk danışmanlığı projelerine liderlik etmiş ve yönetmiştir. Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesidir ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan çeşitli sertifikalara sahiptir. Yeni muhasebe standartlarına uyum, GAAP dönüşümleri ve finansal tablo hazırlama konularında uzmanlığa sahip olan Mert Yaya  ayrıca müşterilere ve personele eğitimler vermiştir.