Mevzuata Dair

24 Haziran 2022 BDDK Kararına İlişkin Bilgilendirme

Bilindiği üzere; BDDK tarafından kredi kullanımları ile ilgili olarak 24.06.2022 tarihli ve 10250 sayılı Kurul Kararı (Karar) alınmış olup 24 Haziran 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Akabinde kararın uygulamasıyla ilgili tereddütleri gidermek üzere bir basın duyurusu ile açıklamalar yapılmıştır.

Bu bağlamda; herhangi bir şirketin bu Karar kapsamına girebilmesi için aşağıdaki her 3 şartın da sağlanması gerektiği açıklığa kavuşturulmuştur. Uygulamaya ilişkin akışı gösteren şemayı ekte bulabilirsiniz.

Karar Kapsamına dahil olma şartları şu şekildedir:

  1. 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili düzenlemeler uyarınca bağımsız denetime tabi bir şirket(Şirket) olması,
  1. Şirketin YP nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduatın) TL karşılığının 15 milyon TL’nin üzerinde olması,
  1. Şirketin YP nakdi varlıkların TL karşılığının; aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10’unu aşması.

Herhangi bir şirketin bu Karar kapsamına girebilmesi yukarıdaki her 3 şartın birden sağlanması gerekmektedir.

Karar kapsamından muafiyet:

6102 sayılı TTK kapsamında zorunlu olarak denetime tabi olmayan şirketler karar kapsamı dışındadır.

BDDK tarafından yapılan basın açıklaması, akış şeması ve ilgili kararı ekte paylaşıyorum.

Konu ile ilgili süreçler değerlendirilmekte olup, ayrıntılı yönlendirmeler ilerleyen günlerde paylaşılacaktır.

Dökümanlar

BDDK – 24 Haziran Krediler Hk. Karar
İndir
BDDK Basin Aciklamasi
İndir
Managing Director

Mert Yaya alanında 12 yılı aşkın deneyime sahip bir denetim ve muhasebe uzmanıdır. EY ve Deloitte gibi üst düzey firmalarda çalışmış ve çeşitli denetim, raporlama ve risk danışmanlığı projelerine liderlik etmiş ve yönetmiştir. Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesidir ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan çeşitli sertifikalara sahiptir. Yeni muhasebe standartlarına uyum, GAAP dönüşümleri ve finansal tablo hazırlama konularında uzmanlığa sahip olan Mert Yaya  ayrıca müşterilere ve personele eğitimler vermiştir.