Bütçe ve Raporlama Danışmanlığı / Finansal Tablo Dönüşüm Hizmetleri

Finansal Tablo Dönüşüm Hizmetleri

Finansal Tablo Dönüşüm Hizmetleri

Global ve yerel yatırımcıların beklentilerini karşılamak ve yöneticilerin doğru kararlar alabilmelerini sağlamak için, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolara ve özel yönetim raporlarına duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor.

Yasal mevzuata göre hazırlanan firmanızın konsolide veya münferit finansal tablolarının uluslararası muhasebe ve denetim standartlarına uygun olarak hazırlanmasını, Türkiye Muhasebe Standartları kapsamında geçerli olan Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standartları (“BOBI FRS”) ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) entegrasyonunda destek vermekteyiz.

Çevrimi yapılmış olan tablolar yabancı ortaklar, finansal kuruluşlar ve potansiyel yatırımcılar için referans olmaktadır.

Dünya ve ülkemizin içinde bulunduğu global ekonomik şartlar, kamu otoritesi ve şirket faaliyetlerinden net olarak menfaat sağlama veya zarar görme ihtimali olan diğer gruplar, süreklilik, şeffaflık ve hesap verilebilirlik gibi kavramların ön plana çıkmasını sağlamaktadırlar. Bu kavramlar gün geçtikçe daha çok düzenleme ve kanunlarla desteklenmektedirler.

Hesap verilebilirlik, uluslararası standartlarda raporlama ve çıkan sonuçların denetlenmesi ile mümkün olmaktadır.

Süreklilik ise, denetim ve gözetim faaliyetlerinin sonucunda kararların, önlemlerin alınması ve uygulanması ile güvence altına alınabilmektedir. Bu güvence aynı zamanda erken uyarı sistemlerini de devreye almaktadır.

Günümüzde uluslararası standartlarda finansal tablo çevrimi, müşterinin faaliyette bulunduğu sektörü ve içinde bulunduğu ekonomik koşulları çok iyi bilmeyi gerektirmektedir. Geniş tecrübe, bilgi birikimi ile yıllar boyunca çeşitli sektörlerdeki tecrübemizle şirketlerin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri üreten çok yönlü hizmetler vermekteyiz.

Muhasebe ve denetim konularındaki uzmanlığının ötesinde, sektörel anlamda detay bilgiye ihtiyaç duyulduğu zaman konusunda uzman danışmanlar vasıtasıyla görüşüne yeterli derecede dayanak oluşturacak destek almaktadır. Günümüzde uluslararası standartlarda denetim, denetlenen müşterinin işini ve içinde bulunduğu ekonomik koşulları çok iyi bilmeyi gerektirmekte olup yapılanmamız denetim riskini ortadan kaldıracak şekilde oluşturulmuştur. 

Bu çalışmanın adımları:

  • Genel ve şirkete özel UFRS/ TFRS teorik ve uygulamalı eğitimler düzenlenmesi
  • UFRS/TFRS'ye veya Şirketin kullandığı raporlama standardına göre yıl sonu ve ara dönem finansal tabloların derlemesi
  • Ortak Hesap Planı oluşturulması
  • Muhasebe Uygulama El Kitabı oluşturulması
  • Aile şirketleri ve KOBİ'ler için TMS/TFRS uyum hizmetleri verilmesi
  • Türk Ticaret Kanunu, US-GAAP ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (IAS/IFRS) uygun bağımsız denetim çalışmaları
  • İç kontrol sistemi ve risk denetimi çalışmaları
  • Özel Amaçlı Denetim ve Raporlama çalışmaları
  • Değer Düşüklüğü Analizi
  • Konsolidasyon


MAKALELER