Mevzuata Dair

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlamaya Dair Bilgilendirme

Büyük ve Orta Boyİşletmeler için Finansal Raporlamaya Dair Bilgilendirme

 

Büyük ve orta boy işletmeler için finansalraporlama standardı (“BOBİ FRS”), Kamu Gözetimi Muhasebe ve DenetimStandartları Kurumu (“KGK”) tarafından BOBİ FRS 2021 sürümü hakkında Kurulkararı ile 30/03/2021 tarihli ve 31439 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’deyayınlanmıştır.

 

BOBİ FRS ilk olarak bağımsız denetime tabiolup TFRS’yi uygulamayan işletmelerin gerçeğe uygun, finansal bilgi ihtiyacınıkarşılayan ve karşılaştırılabilir finansal tablolar düzenlemesini sağlamakamacıyla 29/7/2017 tarihinde yayımlanmış ve 1/1/2018 tarihi itibarıyla BOBİ FRS2017 sürümü olarak yayınlanmış ve sonrasında 2021 sürümü ile revize edilmiştir.

 

Büyük işletmelerin belirlenmesinde esasalınacak eşik değerler;

Ortalama Çalışan  Sayısı

2017  Sürümü

Aktif Toplamı 75  milyon TL ve üstü

Yıllık Net Satış  Hasılatı 150  milyon TL ve üstü

Ortalama Çalışan  Sayısı 250  ve üstü

2021  Sürümü

Aktif Toplamı 150  milyon TL ve üstü

Yıllık Net Satış  Hasılatı 400  milyon TL ve üstü

Ortalama Çalışan  Sayısı 250  ve üstü

 

KGK, 30/10/2022 tarihli kararı ilebağımsız denetime tabi şirketler için genel ölçekleri aktif toplamı 75 milyonTL, yıllık net satış hasılatı 150 milyon TL ve çalışan sayısı 150 kişi ve üzeriolmak üzere güncellemiştir. Bu genel ölçeklerden tek başına veya bağlıortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte üç ölçütten en az ikisini art arda ikihesap döneminde aşan veya 29/11/2022 tarihli ve 6434 sayılı karar ekli listedeyer alan şirketler bağımsız denetime tabidir.

 

BOBİ FRS, işletmelerin gerçeğe uygun,ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir bilgi sunması amacıyla oluşturulmuş,kurumsal şeffaflığı dikkate alan finansal raporlama standartlarıdır. KGKtarafından AB düzenlemeleri ve uluslararası muhasebe ve finansal raporlama ileuyumlu muhasebe standartları oluşturulması hedeflenmiştir. 27 Bölümden vefinansal tablo formatlarından oluşmakta olup, dipnotlar için ayrı bir bölümoluşturulmuştur. Orta büyüklükteki işletmeler için genel olarak maliyet esaslıfinansal raporlama öngörülmüş, büyük işletmelere yönelik ilave yükümlülüklergetirilmiştir. Dolayısıyla büyük ve orta boy işletmeler için TFRS’ye biralternatiftir.

 

Uygulama hiyerarşisi aşağıdaki şekildedir;

 

1)     KAYİK / TFRS : SPK, BDDK ve Hazine Müsteşarlığı mevzuatınatabi şirketler

2)     Büyük Boy İşletmeler : Aktif büyüklüğü 150 milyon TL,Satış hasılatı 400 milyon TL ve çalışan sayısı 250 üstü işletmeler

3)     Orta Boy İşletmeler : Aktif büyüklüğü 75 milyon TL,Satış hasılatı 150 milyon TL ve çalışan sayısı 175 üstü işletmeler

4)     Küçük Boy İşletmeler : Aktif büyüklüğü 3.5 milyon TL,Satış hasılatı 7 milyon TL ve çalışan sayısı 10 üstü işletmeler

5)     Mikro Boy İşletmeler : Küçük boy işletmeler için belirleneneşik değerlerin altında kalan işletmelerdir.

Dökümanlar

BOBI FRS 2021 Surumu
İndir
Managing Director

Mert Yaya alanında 12 yılı aşkın deneyime sahip bir denetim ve muhasebe uzmanıdır. EY ve Deloitte gibi üst düzey firmalarda çalışmış ve çeşitli denetim, raporlama ve risk danışmanlığı projelerine liderlik etmiş ve yönetmiştir. Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesidir ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan çeşitli sertifikalara sahiptir. Yeni muhasebe standartlarına uyum, GAAP dönüşümleri ve finansal tablo hazırlama konularında uzmanlığa sahip olan Mert Yaya  ayrıca müşterilere ve personele eğitimler vermiştir.