Bütçe ve Raporlama Danışmanlığı / Yönetim Raporlaması Hizmetleri

Yönetim Raporlaması Hizmetleri

Sürdürülebilir başarı için şirketler hızlı karar ve aksiyon alırken aynı zamanda finansal ve operasyonel riskleri de öngörmek ve yönetmek durumundalar. Şirket yönetimlerinin karar alma süreçlerine hizmet eden her türlü veri seti yönetim raporlamasını oluşturur. 

Şirketlerin birçoğu finansal raporlama ile yönetim raporlamasını karıştırmaktadır. Finansal raporlama işletme içinde yapılabildiği gibi aynı zamanda geçmişe yönelik ve zorunlu olarak bakanlıklar, bankalar, sermaye piyasası kurulu gibi şirket dışı kurumlarına sunmak için de yapılabilir. Yönetim raporlaması, hem finansal hem de operasyonel işleyiş hakkında yönetime karar destek sağlayan raporlamalardır.

Yönetim Raporlaması ve Faydaları

 1. Yönetim raporlamasının sağladığı faydalardan bazıları şu şekildedir;
 2. Süreçlerin / departmanların mevcut durumunu ve gelişimlerinin ilerleyişini ortaya koyar.
 3. Rakipler ile kendimizi karşılaştırabilme imkanı sağlar.
 4. Gelişim alanlarının belirlenmesinde kolaylık sağlar.
 5. Yöneticilerin, şirket anahtar performans göstergelerini (KPI) doğru değerlendirmesini sağlar.
 6. Doğru zamanda, doğru kararların alınmasını kolaylaştırır.
 7. Stratejilerin daha hızlı ve doğru şekilde geliştirilmesini sağlar.
 8. Üst yönetim ve departman yöneticileri ile toplantılar gerçekleştirilir ve ihtiyaç duyulan raporlama içeriği belirlenir.
 9. KPI bazlı performans göstergeleri şirket hedeflerine ve stratejilerine uygun olarak belirlenir.
 10. Belirlenen performans göstergeleri ve üst yönetimin ihtiyaçları ile uyumlu rapor envanteri ve raporlama periyodu belirlenir.
 11. Hangi birimlerden hangi raporların alınacağı belirlenerek raporlamada kesintisiz akış sağlanır.
 12. Performansı artırmak için doğru metriklere odaklanmayı ve doğru kararlar almayı sağlayan gösterge tabloları belirlenir.
 13. Standart ve yalın veri formatı ile üst yönetim için kaliteli yönetim raporu oluşturulur.

Yönetim Raporlaması Hizmetleri Proje Kapsamımız

Yönetim muhasebesi kavramını entegre ederek, üst yönetimin şirketin doğru yönde gidip gitmediğini anlamak için yalın, ölçülebilir ve grafiksel olarak çok net olan verileri belirlediğimiz ve bunları da en yalın haliyle üst yönetime nasıl raporlanabileceğine karar verdiğimiz bir yönetim raporlaması süreci tasarlıyoruz.

Sahip olduğunuz yönetim raporlaması ve bütçe sürecinizi sektörünüzdeki en iyi uygulamalarla karşılaştırabiliriz ve sizin için geliştirme alanlarını ortaya koyabiliriz. Mevcut yönetim raporlamanızı ve bütçe sürecinizi UFRS/TFRS'ye uyumlu hale getirebiliriz.

Yönetim danışmanlığımız kapsamında gerekli teknolojileri ve dijital dönüşümü firmaya entegre etme konusunda yardımcı oluyoruz.

MAKALELER