Finansal Danışmanlık / Değerleme Hizmetleri

Değerleme Hizmetleri

Şirket satın alımlarında, yeni ortaklıkların kurulumunda ya da mevcut hissedarlar arasındaki hisse devirlerinde, bağımsız ve objektif bir şekilde hazırlanmış şirket değerleme raporu şirketin değerinin ve taşıdığı risklerin belirlenmesi açısından hayati önem taşır.

Şirket değerleme hizmeti finans teorisinde kabul görmüş aşağıdaki değerleme tekniklerini esas almakta ve rapor çeşitli modellemeler, analizler ve karşılaştırmalar ile de desteklenmektedir.

Maliyet Yaklaşımı

Maliyet yaklaşımında şirket değerini, firma bilançosunun aktif ve pasifinde bulunan varlık ve borçların güncel piyasa değerleri bulunarak hesaplanmaktadır. Yapılan şirket değerleme çalışmalarında şirketlerin aktifte ve pasifinde bulunan tüm kalemleri güncel piyasa değerlerini hesaplamak sureti ile değerlemeye katılmaktadır. Gerektiğinde gayrimenkuller ve makine ekipman için yeniden değerleme yaptırılır. Firmanın finansal borçları, ticari borçlar ve diğer yükümlülüklerini de güncel değerleriyle hesaplayarak şirket değerlemesine dahil edilmektedir.

Gelir Yaklaşımı

Gelir yaklaşımında kullanılan başlıca yöntem İndirgenmiş nakit akımı (“DCF - Discounted Cash Flow”) yöntemidir. Bu yöntem ile şirket değerini hesaplarken, şirketin gelecek yıllarda elde edeceği gelirleri, bugünkü değere indirgeyerek şirket değeri hesaplanmaktadır.

Bir şirketin gelecekteki gelir ve karları, şirket satın alımlarında önemli bir rol oynadığı için İndirgenmiş nakit akışının hesaplanması bu süreçte önemli bir rol üstlenir. Yatırımcılar, şirketin geleceğine yatırım yaptıklarından, indirgenmiş nakit akımı yöntemi hesaplamalarında uygun beta kat satıları, ıskonto oranları, büyüme ve 5 yıllık projeksiyonlar ile birlikte anüite hesaplarının hassas bir şekilde yapılması, yatırım, ciro ve gelir projeksiyonların anlaşılır tutarlı ve yatırımcıyı ikna edici şekilde uluslararası standartlara göre yapılması büyük önem taşır.

İndirgenmiş nakit akışı hesabında, şirket ortakları ve şirket üst yönetimi ile birlikte yapacağı çalışma ile şirketin gelecek projeksiyonlarını hazırlar ve şirketin gelecekte elde edeceği gelir potansiyelini de hesaplamalara katarak şirket değerini hesaplanır.

Piyasa Yaklaşımı

Piyasa yaklaşımı yöntemi ile şirketlerin değerini hesaplarken, Türkiye ve Uluslararası piyasalarda halka arz edilmiş şirketlerden ve gerektiğinde bu piyasalarda gerçekleşmiş birleşme ve satın alma verilerinden yola çıkmaktayız. Bu yöntem, şirket değerini hesaplarken halka arzlar ve piyasada gerçekleşmiş olan şirket birleşme ve devralma işlemleri ile kıyaslama temeline dayanmaktadır. Şirket değerleme çalışmalarımızı bu bilgi ve datalar ışığında Piyasa Yaklaşımı modeline uygun olarak Uluslararası standartlarda en gerçekçi ve güncel şekilde hazırlanmaktadır.

Şirket değerini artırıcı öneriler sunulması ve bu önerilerin şirket değeri üzerindeki olası etkilerinin raporlanması da değerleme çalışmaları kapsamı içerisindedir.

MAKALELER