Finansal Danışmanlık / Mali ve Finansal Danışmanlık

Mali ve Finansal Danışmanlık

Finansal Danışmanlık

Finansal Danışmanlık Hizmetleri dört ana kategori altında doğru tasarlanmış ve etkin bir şekilde uygulanan işlemlerle değer katarak sunulmaktadır.

Finansal Check-Up

Uzman finansal danışmanlarımızla şirketinizin mevcut mali yapısını inceleyerek; satış, kârlılık, işletme sermayesi, finansman yapısı gibi detayları içerecek şekilde finansal analiz çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmayı müşteri ziyaretleri ile pekiştirerek şirketin genel sağlık düzeyinin tespit edilmesini sağlıyoruz.

Mali tablo analizlerine ek olarak nakit akış performansına ve şirketinizin finansal süreçlerinin nasıl yönetildiğine dair genel bir gözlemde bulunup, finansal süreçlerinize dair bir risk değerlendirmesi de hazırlıyoruz.

Finansal Check-Up danışmanlığımız kapsamında şirketinizin finansal performansını objektif bir gözle değerlendirebilmenize ve gelişime açık noktalarda doğru aksiyonları alabilmenize yardımcı oluyoruz.

Finansal Performans Yönetimi

Finansal performans yönetimi danışmanlığımızla şirketinizin mevcut mali yapısını detaylı olarak inceliyor, finansal performansı ve genel sağlık düzeyini tespit ediyor ve aynı ya da benzer sektör oyuncularıyla kıyaslama analizi gerçekleştiriyoruz.

Finansal performans yönetim kriterlerinin kurum stratejileri göz önünde bulundurularak belirlenmesinin yanı sıra firmanızın güçlü yönlerine ve gelişime açık alanlarına ilişkin önerilerde de bulunuyoruz.

Bu analiz ve önerilerle şirketinizin finansal performansına etki edecek unsurları, objektif bir bakış açısı ile tespit etme ve geliştirme imkânı sunuyoruz.

Finansal Risk Yönetimi

Finansal risk yönetimi danışmanlığımızla şirketinizin maruz kaldığı finansal risklerin incelenmesini ve belirlenen finansal riskleri önlemek ve etkisini azaltmak için alınan aksiyonların gözden geçirilmesini sağlıyoruz.

Çalışmamızda mali tablolar, alacaklar, borçlar, faaliyet döngüsü, krediler gibi risk unsurlarının analizi ile kur riski ve finansal risklerin nasıl yönetildiğine dair değerlendirmeler yapıyoruz.

Bu hizmetimizle finansal risklerin şirketinizin mali yapısı üzerindeki olumsuz etkisini doğru zamanda öngörüp, doğru enstrümanlarla azaltmayı ya da engellemeyi hedefliyoruz.

Finansal İzleme ve Raporlama

Finansal izleme ve raporlama danışmanlığımız kapsamında şirketinizin iş planları doğrultusunda finansal sonuçlarının takibini yapıyor, yönetim raporlama metodolojisini geliştirerek etkin rapor setleri hazırlıyoruz.

Bütçeniz üzerinden finansal analiz, hedef sektör, pazar, müşteri grubu veya ürün grubuna ilişkin satış kârlılık analizi, işletme sermayesi yönetimi ve yatırım sonuçlarına ilişkin detaylı izleme ve raporlama süreçleri yürütüyoruz.

Bu hizmetimizle hedef ve stratejileriniz doğrultusunda aldığınız kararların finansal sonuçlarını izlemenizi, finansal performansınızı objektif şekilde değerlendirmenizi ve hedeflere ulaşabilmek için süreçlere doğru zamanda müdahale etmenizi sağlıyoruz.

MAKALELER