FİNANSAL DANIŞMANLIK / DURUM TESPİT DANIŞMANLIĞI

Durum Tespit Danışmanlığı

Durum Tespit Danışmanlığı

Mali durum tespit çalışmalarımızı Şirket Yönetimi, Alıcı veya Satıcı taraf olmak üzere üç başlık altında gerçekleştirilmektedir.

  • Şirket yönetimi adına mali durum tespit çalışması: Şirket yönetiminin kendi şirketleri ile ilgili olarak tarafsız bir kurumdan görüş istemesi durumunda şirketin mevcut durumu hakkında eksiksiz ve objektif bilgi verecek bir durum analizi hazırlanır.
  • Alıcı taraf adına mali durum tespit çalışması: Satın alınacak hedef şirket ile ilgili durum analizi yapılarak satın alma fiyatı ve hisse satış sözleşmesi maddelerinin müzakeresi sürecinde alıcı tarafın haklarını ve çıkarlarını korumak için süreç boyunca profesyonel destek verilir. Satın alınacak şirketin bilgileri detaylı bir şekilde incelenerek, işleme etki edebilecek önemli hususlar tespit edilir.

Amacımız, hedef şirket ile ilgili fırsatları ve güçlü yanları belirtmenin yanı sıra riskli alanları da belirlemek ve fiyat ve hisse satış sözleşmelerinin maddelerinin müzakeresinde alıcı tarafın daha bilinçli hareket etmesine yardımcı olmaktır.

  • Satıcı taraf adına mali durum tespit çalışması: Potansiyel alıcılara satılacak şirket hakkında tam ve objektif bilgi verecek bir durum analizi yapılır. Ayrıca olası satış işlemi ile ilgili sorunlar tespit edilerek satış öncesinde giderilmesi için gerekli önlemler alınır.

Mali durum tespit çalışmaları yaparken şirketimiz içinde yer alan diğer endüstri, vergi, hukuk ve M&A uzmanları ile çok yakın çalışılmaktadır.

Finans ve mali işler bakış açısıyla şirketin fotoğrafı çekilir. Finansal durumu belirlenir. Finansal tablolara bağlı olarak finansal rasyolar hazırlanır. Finansal durum analizi hem rakamlar hem de organizasyon, insan kaynağı ve teknoloji bazında analiz edilir ve şirketin gelecekte nasıl olması gerektiğine dair veriler, tespitler ve öneriler sunulur.

MAKALELER