Bütçe ve Raporlama Danışmanlığı

Bütçe ve raporlama danışmanlığı; organizasyonun mali durumunu, gelir ve giderlerini, bütçe hedeflerini ve performansını izlemek ve raporlamak ve gelecekteki finansal hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir hizmettir.

Bütçe Danışmanlığı

Bütçe Danışmanlığı, Bir kuruluşun faaliyetlerine ilişkin hedeflerine ulaşmak için izlenmesi gereken yolu belirleyen ayrıntılı finansal bir danışmanlık hizmetidir.
DETAYLI BİLGİ

Yönetim Raporlaması Hizmetleri

Yönetim raporlaması hizmetleri, hem finansal hem de operasyonel işleyiş hakkında yönetime karar destek sağlayan danışmanlık hizmetidir.
DETAYLI BİLGİ

Finansal Tablo Dönüşüm Hizmetleri

Finansal Tablo Dönüşüm Hizmetleri, yöneticilerin doğru kararlar alabilmeleri ve finansal tablo okuyucularına şeffaf bilgi sağlayabilmek için belirlenen finansal raporlama çerçevesine göre finansal tabloların hazırlanmasını dair danışmanlık hizmetidir.
DETAYLI BİLGİ

Entegre Raporlama ve Sürdürülebilirlik Danışmanlığı

Kuruluşların değer yaratma modelleri hakkında paydaşlarınıbilgilendirmelerine imkan veren, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi(International Integrated Reporting Council – IIRC) standartları doğrultusundahazırlanacak entegre raporlara dair danışmanlık hizmetidir.
DETAYLI BİLGİ

Yeni Standartlar ve Kompleks Muhasebe Uygulamaları Danışmanlığı

Şirketlerin tabi olduğu mevzuat ve yönetim raporlamasının bazını oluşturan muhasebe politikaları rehberinin hazırlanması ve takibinin yapılması konusunda destek sağlanması, yürürlüğe konulan yeni standartlarının uygulanmasında entegrasyonun yapılmasına dair danışmanlık hizmetidir.
DETAYLI BİLGİ