Durum Tespit Danışmanlğı / Operasyonel Durum Tespiti

Operasyonel Durum Tespiti

Operasyonel durum tespiti, herhangi bir durum tespiti sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Alıcının işletmesinin yapısına nasıl uyduklarını görmek için hedef şirketin operasyonlarını anlamak çok önemlidir. Operasyonel durum tespiti, potansiyel bir alıcının birleşme ve satın almalar sırasında hedef şirketin operasyonel yönlerini gözden geçirdiği süreçtir. Operasyonel durum tespiti yaklaşımı sektöre göre değişir. Operasyonel durum tespiti incelemesi genellikle uzmanlar tarafından kurulmuş profesyonel hizmet firması gibi bir üçüncü tarafça yapılır. Sürecin kendisi, sektörü anlayan ve bu konuda bir geçmişe sahip uzmanlar ve profesyoneller tarafından yürütülmelidir.

İşte operasyonel durum tespiti sürecine genel bir bakış:

 • Operasyonel durum tespiti nedir?
 • Operasyonel durum tespitinin önemi
 • Operasyonel durum tespitinin amaçları
 • Operasyonel durum tespitine ne zaman başlanmalı
 • Operasyonel durum tespiti yöntemleri
 • Operasyonel durum tespitinin sonucu

Operasyonel durum tespiti nedir?

Operasyonel durum tespiti, hedef şirketin ana operasyonlarının kapsamlı ve eksiksiz bir incelemesidir ve birincil görevi, bu şirketin iş planının gerçekçi ve ulaşılabilir olup olmadığını tespit etmektir. Ardından, operasyonel durum tespiti incelemesi, hedef işletmedeki operasyonel işlevleri ve yapısal süreçleri araştıracak ve inceleyecek ve ayrıca potansiyel alıcının anlaşmayı kabul etme veya iptal etme veya fiyatı yeniden müzakere etme konusunda dikkate alması gereken ciddi operasyonel riskler olup olmadığını belirlemeye çalışacaktır. İster birleşme ister satın alma olsun, yatırımcı getirileri en üst düzeye çıkarmak ve sinerjilerden yararlanmak ister. Bu nedenle, hedef şirket operasyonlarını iyileştirmeli, fırsatları yakalamalı, riskleri en aza indirmeli ve yatırım yaşam döngüsü boyunca nakit akışının verimliliğini en üst düzeye çıkarmalıdır.

Bunu başarmak için alıcı, üretim operasyonları, tedarik zinciri ve dağıtım kanalları, performans iyileştirme potansiyeli, satın alma, işletme sermayesi riskleri, bilgi teknolojisi ve ayrıca arka ofis operasyonları olarak adlandırılan finans, muhasebe ve insan kaynakları dahil olmak üzere fonksiyonel ve departman süreçlerini analiz etmelidir.

Operasyonel durum tespitinin önemi

Satın alınması hedeflenen şirketin operasyonel analizi çok önemlidir. Bir alıcının şirkette hangi risklerin bulunduğunu tanıması ve anlaması gerekir. Yatırımcının birleşeceği veya edineceği bir işi anlamanın anahtarı, derin endüstri bilgisine ve endüstrinin değer zinciri boyunca rekabet ortamını ve teknolojik eğilimleri değerlendirme kapasitesine sahip olmaktır. Bu durumda, potansiyel anlaşmanın içerdiği riskin niteliği ve düzeyinin tam olarak anlaşılmasını sağlamak ve anlaşmayı ve hatta anlaşmanın istikrarını tehdit edebilecek hiçbir gizli sorun olmamasını sağlamak için uygun durum tespiti yapmak esastır. yatırımcının işi. Başarılı bir satın almada pazar fırsatlarının yanı sıra hedefin operasyonel iyileştirme potansiyeli de büyük önem taşımaktadır. Çoğu zaman, şirketin faaliyetlerini denetlememek, en umut verici satın almaları bile bozabilir. Başlangıçta cazip görünen anlaşmalar, satın alma öncesi ticari ve operasyonel durum tespiti sırasında fark edilmeyen dahili ve yapısal verimsizlikler nedeniyle genellikle başarısız olur. Bu nedenle alıcı, hedef işletme genelinde tüm risklerinin farkında olmalıdır.

Operasyonel durum tespitinin amaçları

Durum tespiti süreci, önerilen bir satın almada onay sağlamak için standart bir prosedür kontrol listesinden çok daha fazlasıdır. Düzgün yapıldığında, operasyonel durum tespiti incelemesi, önerilen satın almayı desteklemek için değerli bilgiler sağlar. Kötü bir satın alma maliyetinden tasarruf etmek için yatırımcı, hedef şirketin potansiyel risklerini belirlemek ve ölçmek için operasyonel tasarruflar ve verimlilik iyileştirmeleri için tam potansiyeli değerlendirmelidir.

Operasyonel durum tespiti aşağıdaki amaçlarla gerçekleştirilmelidir:

 • Maliyet tabanı ve CAPEX gereksinimleri de dahil olmak üzere bir hedefin operasyonları ve riskleri hakkında kapsamlı bir anlayış elde edinilmesi.
 • Performans süreçlerindeki boşluklarını ve potansiyel iyileştirme fırsatlarının belirlenmesi, örn. maliyet azaltma ve/veya gelir artırma
 • Operasyonel iyileştirmelerden elde edilen potansiyel tasarrufların nasıl değerlendirileceğini ve önceliklendirileceğini bilmek ve buna dayalı olarak yatırım senaryosunu oluşturmak ve satın alma fiyatı müzakerelerini yürütmek
 • Maksimum değer yaratmak için bir planın nasıl geliştirilip uygulanacağını ve değer yaratma fırsatlarına nasıl öncelik verileceğini net bir şekilde anlayın
 • İlerleme, tamamlama ve acil durum planlarının nasıl değerlendirileceğini bilin
 • Beklenen sinerjilerin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğini ve gelecekte sürdürülebilir olup olmayacağını belirleyin
 • Anlaşmayı ve hatta yatırımcının işinin istikrarını tehdit edebilecek hiçbir gizli sorun olmadığını kontrol edin
 • Ulaşılabilir bir iş planı oluşturmak ve satın alma sonrası entegrasyon planını hazırlamak için operasyonel durum tespiti incelemesini kullanın

Operasyonel durum tespitine ne zaman başlanmalı ?

Operasyonel durum tespiti duruma göre değişebilir ve maliyetli ve zaman alıcı bir çalışma olabilir. Bu nedenle, sürecin ne zaman başlaması gerektiğini belirlemek önemlidir. Genel olarak, müzakereler açıldıktan ve bir niyet mektubu (LOI) sağlandıktan ve imzalandıktan sonra başlanması tavsiye edilir, yani yasal ve mali durum tespiti ile aynı anda başlamalıdır. Alıcının, seçilen hedef üzerinde başka kaç potansiyel yatırımcının durum tespiti yaptığını bilmesi de önemlidir. Bu çok önemli bir bilgidir, çünkü eğer çok fazla bilgi varsa, alıcı nihai alıcı olmayacağı ve zamanını ve yatırımını durum tespiti sürecinde boşa harcamış olacağı konusunda yüksek bir risk alır. Bu nedenle, münhasırlığa ve fiyat ve diğer koşullarla birlikte üzerinde anlaşmaya varılmış bir niyet mektubuna sahip olmak önemlidir. Anlaşmanın yapısını tanımlayan bir LOI taslağı hazırlandıktan sonra, operasyonel durum tespiti başlamalıdır. İncelemenin sonucu gerçekçi bir satın alma fiyatına ilişkin değerli bilgiler sağlayabileceğinden, operasyonel durum tespiti sürecine yeterli zaman ve kaynak ayrılmalıdır.

Operasyonel durum tespiti yöntemleri

Operasyonel durum tespiti birkaç farklı yöntemle gerçekleştirilebilir. En yaygın yöntemler, hedef operasyonların ve iş stratejisi ve koşullarının aşağıdaki yönlerini araştırmak, analiz etmek ve değerlendirmektir:

 • ürün yönetimi ve lojistik süreçleri,
 • BT ve iş süreçleri,
 • mağaza konumları,
 • çevrimiçi kanallar,
 • işlevsel ve departman süreçleri ve
 • arka ofis operasyonları

Operasyonel durum tespiti yöntemlerine ek olarak, ticari durum tespitinin hüküm ve uygulamalarıyla bağlantılı sürecin başka yönleri de vardır. Hedefleri, işletmenin faaliyet gösterdiği pazarı analiz etmeyi ve endüstri ve pazar koşullarını değerlendirmeyi içerir:

 • Endüstrinin durumu,
 • rekabet ortamı,
 • tedarik zinciri dinamikleri,
 • pazar eğilimleri ve
 • talep istikrarı ve müşteri davranışı.

Ticari durum tespiti için en etkili yöntemler arasında sektör uzmanlarıyla görüşmeler, bağımsız birincil ve ikincil pazar araştırması, geniş kapsamlı araştırma teknikleri kullanılarak rakiplerin analizi, ayrıntılı sektör bilgisi ve uzmanlığı ile dahili ve harici araştırmalar yer alır. Genel olarak, operasyonel ve ticari durum tespiti için ideal bir durum yoktur. Her zaman satın almanın hedefine, yatırımcının bütçesine ve istenen bilgilerin kalitesine bağlıdır. Operasyonel durum tespitinin bağımsız danışmanlar veya bağımsız bir değerlendirme ve görüş bildiren uzmanlar tarafından yürütülmesi önemlidir. Bu, adil, açık ve objektif bir görüş veren operasyonel bir durum tespiti sonucuna sahip olmak için önemlidir.

Operasyonel durum tespitinin sonucu

Operasyonel durum tespitinden elde edilen sonuç farklıdır ve alıcının görevine bağlıdır. Genel olarak, operasyonel ve ticari durum tespitini ve hatta finansal DD'yi kapsayan entegre bir DD sürecine sahip olmak iyidir. Bunun nedeni, yatırımcının hedef şirketin iş planının önerebileceği kadar uygulanabilir olup olmadığını teyit etmesi, hedef şirketten kazanılabilecek değer ve sinerji katma potansiyelini keşfetmesi ve satın alma sonrası entegrasyonu başarılı bir şekilde yönetmesi gerekmesidir. Bu daha entegre yaklaşım, alıcının şirketin yönü hakkında daha tutarlı bir fikir, işlem fırsatının bütünsel bir görünümü ve satın alınan işin büyüme ve gelişme potansiyeli hakkında daha tutarlı bir fikir edinmesini sağlar.

Operasyonel ve ticari durum tespiti sürecinin bütünleşik sonuçlarından bazıları şunlardır:

 • Hedefin operasyonel risk değerlendirmesi
 • İş ve stratejik plan incelemesi
 • Operasyonel ve finansal planlama
 • İşletme sermayesi değerlendirmesi
 • Üretim ve operasyon değerlendirmesi
 • Tedarik zinciri operasyonları değerlendirmesi
 • Tedarik ve tedarik incelemesi
 • Teknoloji yeteneği, risk ve süreç kapasite planlaması
 • Satış ve pazarlama etkinliği değerlendirmesi
 • Birleşme ve satın alma planlaması
 • İnsan kaynakları değerlendirmesi

MAKALELER