Durum Tespit Danışmanlğı / Alıcı Tarafı Durum Tespiti

Alıcı Tarafı Durum Tespiti

Bu kısımda, alıcı tarafı durum tespiti konusunu açıklıyoruz. Alıcı tarafı durum tespiti projesinde en kritik olan nedir? Danışmanlarınızın hedef şirket hakkında doğru endüstri bilgisine ve anlayışına sahip olması önemli mi? Yoksa alıcı tarafı durum tespiti projelerinde her gün çalışan deneyimli insanlarla çalışmak daha mı iyi? Alıcı tarafı durum tespiti birçok alandan oluşur. Bu sayfada size büyük resmi göstermek istiyoruz. Alıcı tarafı durum tespiti planınızı yapılandırmada size yardımcı olmak istiyoruz. İyi bir alıcı tarafı durum tespiti incelemesi, hedef şirketin tüm alanlarından deneyimli bir ekip tarafından hazırlanır. Bu size hedef şirketi tam olarak anladığınız ve bir satın almanın stratejik büyüme planlarınıza nasıl uyduğu hissini verecektir. Alıcı tarafı durum tespiti sayfasına genel bir bakış:

Alıcı tarafı durum tespiti nedir?

Alıcı tarafı durum tespiti, bir alıcının satın almak istediği hedef şirketin tam ve kapsamlı bir incelemesidir. Bu durumda, alıcının hedef şirketi ve içinde bulunduğu durumu tam olarak anlaması gerekir. Alıcı tarafı durum tespiti (DD), hedef şirketin karşı karşıya olduğu temel sorunları değerlendirmek ve uygunluğunu anlamak için yapılan araştırma ve analiz olarak tanımlanabilir. Tarihi verileri ve öngörülen sonuçları belirleyen finansal iş süreçlerine güçlü bir şekilde odaklanılır. Alıcı tarafı durum tespiti, bir şirketin tüm iş alanlarından geçer.

Uygulamada, alıcı tarafı durum tespiti birçok farklı şekilde yapılabilir. Çok fazla zaman harcadığınız ve birçok harici danışman tuttuğunuz lüks bir yaklaşım arasından seçim yapabilirsiniz. Aynı zamanda dahili personel ile de çok şey yapabilirsiniz, ancak bir risk unsuru, ekibiniz bunu kendi işlerinin yanında yapmak zorunda oldukları için strese girmesidir. Ayrıca durum tespiti esnasında hedefleriniz konusunda net olmalısınız. DD raporlarına olası riskler konusunda kafanızda herhangi bir soru kalmaması için mi ihtiyacınız var yoksa DD raporlarını esas olarak banka finansmanı almak için mi kullanmak istiyorsunuz? Bazı durumlarda, bireylerin şirketi araştırmak için birkaç gün harcadıkları durumlar görüyoruz. Bazı durumlarda ise, daha büyük işlemlerde, genellikle alıcı adına tam gelişmiş bağımsız bir satın alma tarafı durum tespiti süreci gerçekleştiren uzmanlaşmış harici firmalar görüyoruz. Bu genellikle çok özel alanlarda geçerlidir (örneğin çevresel durum tespiti analizi gibi).

Alıcı tarafı durum tespitinin önemi nedir?

Hedef şirketin ayrıntılı bir analizi önemlidir. Hedef şirketi tam olarak anladığınızdan ve bir satın almanın stratejik mantığına ilişkin varsayımlarınızın doğru olduğundan emin olmalısınız. Ayrıca, şirkette var olan risklerin farkında olmalısınız. Başarısız bir satın almanın maliyeti yüksektir. Durum tespiti aşaması, bir başarız satın almayı makul maliyetlerle önleyebileceğiniz zamandır. Ayrıca, satın alma tarafı durum tespiti aşamasında, satın alma sonrası entegrasyon hazırlığına başlamak için zamanınız vardır. Bu nedenle, şirket satın alma işlemi tamamlandıktan sonra ekibinizin başarılı entegrasyonu tamamlayabilmesi için harici danışmanların çalışmalarının iyi belgelenmesi gerekir. 

Alıcı tarafı durum tespitinin amacı nedir?

Alıcı tarafı durum tespitinin amaçları kapsamlıdır. Alıcı tarafı durum tespiti süreci, yalnızca önerilen bir satın alma için onay almaktan çok daha geniştir. Uygun şekilde yapıldığında, bir alıcı tarafı durum tespiti projesi, önerilen satın almayı desteklemek için değerli bilgiler sağlar. Ancak, bir alıcı olarak hedeflerinizi ve araştırmadan ne elde etmek istediğinizi belirlemeniz gerekir. Özetle, alıcı tarafı durum tespiti aşağıdaki hedeflere sahiptir:

 • Satın almak istediğiniz şirket hakkında ayrıntılı bilgi edinin
 • Satın almak istediğiniz şirketin tüm alanlarındaki olası riskleri anlayın (yasal yükümlülükler veya uyum sorunları dahil)
 • Kontrol edin, ince ayar yapın, potansiyel sinerjileri genişletin ve bunları işletme sahiplerine atayın (sinerjileri ölçmek, hesaplamak ve raporlamak için bir yöntem üzerinde anlaşın). En önemlisi, gerçekleştirilecek gelecekteki sinerjilerin sahipliğinin, bireysel sinerjileri kabul eden ve 'sahip olan' sahiplerle organizasyon içinde topraklanmasıdır.
 • Geleceğe dönüş mevcut sipariş alımını değerlendirin ve öngörülere konu sayılarla eşleşip eşleşmediğini değerlendirin
 • Yöneticilerin ve üst düzey süreç sahiplerinin yetkinliğini değerlendirin
 • Şirketin gelecekteki başarısı için kritik olacak iş etkenlerini açıkça belirleyin
 • Bir satın alma fiyatının ne kadar gerçekçi olduğuna dair eleştirel bir görüş alın. Uygulamada, DD süreci genellikle daha sonraki fiyat görüşmeleri için bir temel olarak hizmet eder.
 • Spot malzeme anlaşmalarını bozanlar (şimdi bir işlemi durdurmak için hala zaman var)
 • Gelecekteki yasal belgeler için girdi alın (Letter of Intent “LOI” ve Sales and Purchase Agreement “SPA”)
 • Banka finansmanı elde edin
 • İş planında ince ayar yapmak için girdi
 • Edinme sonrası entegrasyona hazırlanın

Alıcı tarafı durum tespiti, satıcı tarafı durum tespitinden nasıl farklıdır?

Durum tespiti süreci çoğunlukla satın alan tarafça başlatılır. Sonunda, satıcı hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen ve bir araştırma başlatması gereken alıcıdır. Ancak, son on yılda, satıcı tarafından objektif durum tespiti yapmanın avantajları daha yaygın hale geldi. Bunun ana nedeni, bir satıcının, kendi firmasında objektif bir soruşturma ve raporlama yapılmasının avantajlarının bulunduğunun netleşmesidir. Bir satış tarafı durum tespiti raporu, bir satıcının hala onarabileceği sorunları ortaya çıkarabilir. Ayrıca, alıcılar üzerinde ciddi bir izlenim bırakacak ve durum tespiti sürecinin verimli bir şekilde ve tüm alıcıların gerekli bilgilerin çoğunu aldığı kısa bir süre içinde yürütülmesini sağlayacaktır. Son olarak, satıcıya değerleme tutarını arttırabilecek olası yükseliş imkanlarını göstererek satış fiyatını artırmaya yardımcı olabilir. Satış tarafı durum tespiti hakkında daha fazla bilgi için lütfen satış tarafı durum tespiti hakkında okuyun.

Alıcı tarafı durum tespitine ne zaman başlanmalıdır?

Satın alma tarafı durum tespiti süreci normalde maliyetli ve zaman alıcıdır. Bu nedenle, sürecin ne zaman başlaması gerektiğini belirlemek önemlidir. Normalde, bunun ilk müzakereler gerçekleştikten ve bir LOI imzalandıktan sonra gerçekleştiği söylenebilir. Bir işletme satın alma sayfasında, DD'nin normal olarak ne zaman yürütüldüğü konusunda daha iyi bir fikir edinebilirsiniz. Kaç şirketin şirketiniz için satın alma tarafı durum tespiti yaptığını bilmek akıllıca olacaktır. En iyi durumda, DD sürecine başlamadan önce münhasırlığa ve fiyat ve diğer koşulların hazır olduğu, üzerinde anlaşmaya varılmış bir LOI'ye sahipsiniz. Bugünlerde çoğu M&A projesinde bir VDR (sanal veri odası – virtual data room) mevcuttur. Bu, alıcılara şirketi kendi konumlarından araştırma fırsatı verir. Bu, kısa ve öz bir ilk analiz için yeterli olabilir. Genel olarak, bir LOI hazırlanıp imzalandıktan sonra, tam kapsamlı satın alma tarafı durum tespiti başlamalıdır.

Alıcı tarafı durum tespitinin çeşitli yönleri nelerdir?

Satın alma tarafı durum tespiti birkaç farklı alandan oluşabilir. Projeye başlamadan önce bir durum tespiti ekibi oluşturmanız gerekir. Finans, hukuk, vergiler, çevre, BT ve insan kaynakları gibi alanlarda insanları (iç ve dış uzmanlar) tahsis etmeniz gerekiyor. Her iş akışı için şirket içinden mi yoksa şirket dışından kişilerle mi çalışacağınızı belirlemeniz gerekir. Ayrıca, ayrıntı düzeyi, raporlama biçimi ve yöntemi üzerinde anlaşmanız gerekir. Tüm temellerin kapsandığından emin olmak için iş akışı sahiplerini atamanız ve süreç, maliyetler, zaman çizelgeleri, çalışma yöntemleri, teslimatlar ve kritik konular üzerinde anlaşmanız gerekir. Her durum tespiti projesi farklıdır. Çok sayıda sabit kıymet içeren bir satın alma işlemine bakıyorsanız, teknik personele sahip olmak akıllıca olacaktır. Alıcının gelecekte hangi sermaye harcamalarının ortaya çıkacağını anlamasını sağlamak için tesisleri ve sermaye ekipmanını incelerler. Günümüzde, daha büyük satın almalar için, genellikle gözden geçirilmesi gereken bir satıcı durum tespiti raporu mevcuttur. Bir VDR (sanal veri odası) aracılığıyla sağlanan bilgilerin daha fazla analizinin yapılması gerekir. Çoğu zaman, yerinde satın alma tarafı durum tespiti, hedef yönetim ekibinin kontrol edilmesini de içerir. Bu, yetkin bir DD ekibinin mevcut olması gerektiği anlamına gelir.

MAKALELER