YAZAR

Mert Yaya

Mert, Seamark Danışmanlık & Muhasebe Hizmetleri'nin kurucusudur. Daha önce DMF Sistem Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. bünyesinde "Denetim Direktörü" olarak çalışmıştır. (An Independent member firm of Russell Bedford International)# EY, Assurance Services bünyesinde 'Kıdemli Denetim Müdürü', Ser&Berker'de (An Independent member firm of DFK International) 'Kıdemli Denetim Müdürü' ve daha önce Deloitte'da supervisor olarak görev yapmıştır. Kendisi 12 yıldır güvence uygulamalarında çalışmaktadır.

Mert, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesidir ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun Denetçi Sınavını geçmiştir. Kendisi ACCA adayıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan çeşitli sertifikalara sahiptir.

Yeni muhasebe standartlarına uyum, GAAP dönüşümleri (IFRS to U.S. GAAP), finansal tabloların hazırlanmasına destek (TFRS, IFRS ve U.S. GAAP) ve finansal tablo kapanış süreçleri başta olmak üzere risk danışmanlığı projeleri; finansal tablo kapanış sürecinin ilgili süreçlerle birlikte analiz edilmesi, kontrol boşluklarının ve verimsizliklerin tespit edilmesi, gözlem ve önerilerin raporlanması konularında danışmanlık deneyimine sahiptir.

UFRS/TFRS & UMS/TAS, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Düzenlemeleri ve/veya muhasebe ilkeleri çerçevesinde, müşterinin iş çevresinin ve iş faaliyetlerinde verimliliği artırma stratejilerinin analizini gerektiren bir denetim yaklaşımı doğrultusunda çeşitli şirketlerin denetim, raporlama, konsolidasyon ve finansal durum tespiti projelerine denetçi, ekip lideri ve yönetici olarak katkıda bulunmuştur.

Deneyim, devlet girişimleri, enerji sektörü ve diğer imalat endüstrileri gibi çeşitli sektörlerdeki lider şirketlerin denetimini ve konsolidasyon projelerindeki deneyimi içerir. Müşterilerin genel iş anlayışına dayalı olarak iç kontrol sisteminin sağlamlığını ve yeterliliğini değerlendirmek için denetim prosedürlerinin uygulanması ve belgelendirilmesi. PCAOB ve SEC'e göre halka açık ABD firmalarının denetimini gerçekleştirmiştir.

Müşterilere ve denetim personeline UFRS ve sektöre özel eğitimler vermiştir.

Çeşitli görevlerin pazarlama, teklif ve sözleşme aşamalarında yer almıştır.